Universal Declaration on archives and Bosnian-Herzegovinian legislation Cover Image
  • Price 2.50 €

Univerzalna Deklaracija o arhivima i bosansko-hercegovačka legislativa
Universal Declaration on archives and Bosnian-Herzegovinian legislation

Author(s): Sejdalija Gušić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Arhivističko udruženje Bosne i Hercegovine AUBiH
Keywords: Deklaracija; Međunarodno arhivsko vijeće; arhivi; arhivsko zakonodavstvo; arhivski standardi; javna i privatna arhivska građa.

Summary/Abstract: Saopćenje donosi tekst Univerzalne Deklaracije o arhivima koju je prihvatila opća skupština Međunarodnog arhivskog vijeća na godišnjoj konferenciji koja je održana u Oslu(Norveška) u septembru 2010. godine, a koju je usvojio i UNESCO na 36. Generalnoj konferenciji novembra 2011. godine u Parizu. Saopćenje posebno tretira dio Deklaracije koji se odnosi na obavezu svake zemlje, članice Međunarodnog arhivskog vijeća (International Council on Archives) da ima prihvaćeno i razrađeno arhivsko zakonodavstvo i odgovarajuću nacionalnu arhivsku politiku. Šta su na tom planu do sada učinili arhivisti Bosne i Hercegovine i šta je još neophodno uraditi?!

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41
  • Page Range: 13-17
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian