REVIEWS Cover Image
  • Price 5.90 €

KRITIKA DHE RECENSIONE
REVIEWS

Author(s): Jani Thomai, Kastriot Marku, Xhavit Beqiri, Shefkije Islamaj, Xhevat Lloshi
Subject(s): Review
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: Shefkije ISLAMAJ: Gjergj Fishta -Gjuha dhe stili I, II. Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2012, 526+ 574 p Hysen Sinani: Fjalor i greqishtes së re greqisht-shqip. Bashkëkohor, frazeologjik, me sinonime dhe antonime. Shtëpia Botuese “West Print”. Tiranë 2012, 730 faqe. Vilma Proko-Jazexhiu, Leksiku terminologjik i agronomisë në gjuhën shqipe, QSA, IGjL, “Botimet Albanologjike”, Tiranë 2012, f. 178. Shefkije Islamaj: Gjergj Fishta, Gjuha dhe stili. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2012. Vol. I. 528 f.; Vol. II. 576 f. Hasan Mujaj, “Gjuhësia e tekstit”, ShB “Faik Konica”, Prishtinë, 2004

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41-42
  • Page Range: 457-484
  • Page Count: 28
  • Language: Albanian