BRINGING RELIGION BACK IN INTERNATIONAL RELATIONS Cover Image

BRINGING RELIGION BACK IN INTERNATIONAL RELATIONS
BRINGING RELIGION BACK IN INTERNATIONAL RELATIONS

Author(s): Natalia Vlas
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai

Summary/Abstract: Începând cu Tratatul de la Westfalia si pe parcursul ultimelor două secole, cercetătorii au acordat o atentie minimă religiei în cadrul teoriei Relatiilor Internationale. Normele fundamentale cuprinse în Tratatul de la Westfalia presupuneau secularizarea relatiilor internationale si, în consecintă, toate teoriile au sublicitat rolul si influenta religiei în cadrul acestui domeniu. Conform tezei secularizării, religia, fiind considerată un semn al înapoierii sociale, avea să cunoască un declin iminent, o retragere în sfera privată si în cele din urmă chiar disparitia, pe măsură ce societatea va deveni tot mai modernă, iar ratiunea seculară va substitui rolul îndeplinit anterior de religie. Evolutiile din sfera religioasă însă, au contestat tot mai mult suprematia tezei secularizării în stiintele sociale. Articolul de fată argumentează în favoarea introducerii variabilei religioase în cadrul RI, prin prisma rolurilor pe care religia le îndeplineste în societate si a influentei tot mai mari pe care aceasta o exercită asupra actorilor din sistemul international. Ideea de bază a acestui articol este că disciplina RI nu îsi mai poate permite în acest moment să facă abstractie de această variabilă extrem de semnificativă – în cuvintele lui Peter Berger (Berger, 1999): „cei care neglijează religia în analiza problemelor contemporane o fac cu un mare risc.” (p.18).

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 77-90
  • Page Count: 14
  • Language: English