Reports, notices, polemics Cover Image
  • Price 4.50 €

sprawozdania, uwagi, polemiki. O PROBLEMACH NORMATYWNYCH W ZAKRESIE ORTOGRAFII (na przykładzie wyrazu kure(w)stwo)
Reports, notices, polemics

Author(s): Robert Wołosz, Zygmunt Saloni
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: problemy; ortografia; wulgaryzmy; kurewstwo
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 05
  • Page Range: 81-87
  • Page Count: 7
  • Language: Polish