Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Witold Mańczak, Bogdan Walczak, Małgorzata Milewska-Stawiany, Zygmunt Saloni, Lucyna Warda Radys
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Summary/Abstract: Krzysztof S z a f r a n, Analiza i formalny opis struktury Słownika polszczyzny XVI wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa; Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, pod red. Elżbiety Laskowskiej i Małgorzaty Jaracz, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008, s. 388.; Marek Roman Cybulski, Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny. Na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 37; Zbigniew Babik, Pojednanie z lasem. W stulecie „argumentu florystycznego” w slawistycznych badaniach etnogenetycznych (1908–2008), nakładem własnym, Kraków 2008, paginacja w obrębie rozdziałów (w sumie 244 s. i 144 tablice barwne); Robert A. Ro t h s t e i n, Two Words to the Wise. Reflections on Polish Language, Literature, and Folklore, Slavica. Bloomington, Indiana 2008; s. 252; Adrian Ul j a s z, Hieronim Łopaciński 1860– –1906. Człowiek, dzieło, pamięć, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin 2006, ss. 393; 2007, s. 256.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 4-5
  • Page Range: 370-382
  • Page Count: 13
  • Language: Polish