Reviews and Bibliographical notes Cover Image
  • Price 4.50 €

Recenzii şi notiţe bibliografice
Reviews and Bibliographical notes

Author(s): Antal Lukacs, Bogdan-Florin Popovici, Mariana Petre, Cristian Bobicescu Antim, Paul Cernovodeanu, Şerban Papacostea, Violeta Barbu, Cristian Luca, Ovidiu Cristea, Anca Popescu , Claudiu Bălan, Lidia Gross, Maria Magdalena Székely, Constantin Rezachevici
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga

Summary/Abstract: HISTORIA MANET. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv, editori: Violeta Barbu şi Tüdös S. Kinga, Editura Kriterion, Bucureşti. Cluj, 2001, 552 p. ALEXANDRU V. BOLDUR, Adunările de stări sociale în istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti. Sfatul mare de obşte, Editura Albatros, Bucureşti, 2001. Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, Banat,Crişana şi Maramureş, coordonator: Adrian Andrei Rusu; autori: Adrian Andrei Rusu, Nicolae Sabău, Ileana Burnichioiu, Ioan Vasile Leb, Maria Makó Lupescu, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, 286 p. DAN NICOLAE BUSUIOC-VON HASSELBACH, Ţara Fagăraşului în secolul al XIIIlea. Mănăstirea cisterciană Cârţa, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 2000, vol. I, 338p., vol II, 363p +39 fotografii, hărţi şi planuri. BOGDAN-PETRU MALEON, Preoţii de mir în Evul Mediu românesc. Note preliminare, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi (serie nouă). Istorie”, XLII-XLIII, 1996-1997, [Iaşi, 2000,] p.5-12. CONSTANTIN REZACHEVICI, Rolul românilor în apărarea Europei de expansiunea otomană secolele XIV-XVI – Evoluţia unui concept în contextul vremii - , Bucureşti, Ed. Albatros, 2001, 535 p.+il. GHERONTIE COTORE, Despre articuluşurile ceale de price, Sâmbăta Mare – 1746 (ed. Ioan Gabor, Mihai Alin Gherman, Laura Stanciu; prefaţă: Iacob Mârza), Alba-Iulia, 2000, 241 (-243)p. + il., Bibliotheca Universitatis Apulensis. PAUL PĂLTÂNEA, Neamul logofătului Costache Conachi, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, 368 (-370)p. ŞTEFAN ANDREESCU, Din istoria Mării Negre (Genovezi, români şi tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, 329 p. [Bibliotheca Pontica-3] YÜCEL ÖZTÜRK, Osmanlý hakimiyetinde Kefe, 1475-1600 (Caffa sub stapînirea otomana, 1475-1600) Ankara, 2000, 570p. ION DUMITRAŞCU, MARIANA MAXIMESCU, O istorie a Braşovului (din cele mai vechi timpuri până la începutul secolului XX), Braşov, Edit. Phoenix, 2001, 208 p. JACQUES ROLLET, Les

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: XX
  • Page Count: 67
  • Language: Romanian