Selman Riza - Outstanding Albanian grammarian and philosopher of language Cover Image
  • Price 3.00 €

Selman Riza - Gramatikan i shquar shqiptar dhe filozof i gjuhës
Selman Riza - Outstanding Albanian grammarian and philosopher of language

Author(s): Remzi Përnaska
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Selman Riza ; Albanian grammarian and philosopher of language ; Albania;

Summary/Abstract: Vepra shkencore e Selman Rizës është e madhe si jeta e tij. Ai la një numër të adhurueshëm punimesh, ku shtroi probleme nga më thelbësoret si për gjuhësinë shqiptare, albanologjinë, sidomos për vetë albanistikën, ashtu edhe për gjuhësinë e përgjithshme, për filozofinë e gjuhës, për filozofinë vetë, la një kontribut vërtet të pashlyeshëm me thellim, e intensitet të menduari, ku shquhet si studiues dhe kërkues jo vetëm këmbëngulës dhe vijues, por edhe i hollë, i mprehtë, veçanërisht jokonformist i skajshëm.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 073-082
  • Page Count: 10
  • Language: Albanian