ELEMENTI FETAR NË IDENTITETIN KOMBËTAR SHQIPTAR Cover Image

ELEMENTI FETAR NË IDENTITETIN KOMBËTAR SHQIPTAR
ELEMENTI FETAR NË IDENTITETIN KOMBËTAR SHQIPTAR

Author(s): Gëzim Krasniqi
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Qendra Për Studime Humanistike »Gani Bobi« Prishtinë
Keywords: ELEMENTI FETAR ; IDENTITETIN KOMBËTAR ; SHQIPTAR

Summary/Abstract: Që nga Revolucioni Francez i vitit 1789, zhvillimet politike botërore marrin një kahje dhe formë tjetër. Kjo, pikërisht për shkak se që nga ajo kohë, koncepti i kombit do të jetë ai çfarë determinon politikën dhe zhvillimet shoqërore. Vetëdija e re që po lindte, pra, vetëdija kombëtare, me një shpejtësi të madhe fillon t’i zë vendit llojeve të ndryshme të besnikërive dhe perceptimeve që qëndronin në thelb të organizimeve shoqërore të para 1789-ës. Identifikimi i njerëzve me kombin bëhet forca mobilizuese primare në shoqëri. Jo më larg se ndoca vite më vonë, në fillimin e shekullit XIX, vala e shpejtë e përhapjes së këtij “sindromi” përshkon thuajse gjithë popujt e Evropës. Në anën tjetër, në aspektin teorik, kombi do të vonohej edhe nja një shekull të tërë, për të zënë një vend qendror në studimin teorik dhe shkencor. Është teoricieni francez Ernest Renan, i cili në vitin 1882, në ligjëratën e tij “Çka është kombi?” në një mënyrë, vë themelet e përkufizi mit teorik të kombit.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 10-11-12
  • Page Range: 053-064
  • Page Count: 12
  • Language: Albanian