Traditions of Hamza-dedo Orlović - History and tradition Cover Image

Predaje o Hamza-dedi Orloviću - historija i tradicija
Traditions of Hamza-dedo Orlović - History and tradition

Author(s): Aiša Softić
Subject(s): Cultural history
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: U okviru usmenih predaja, koje su početkom XIX stoljeća, zahvaljujući braći Grimm, izdvojene kao zasebna grupa usmenih proznih ostvarenja, iz više razloga naročito zanimljivim se doima skupina historijskih predaja. Zasnovane na nekom "općem objektivnom događaju", ove predaje kazuju o različitim historijskim događajima i ličnostima. Mada historičnost ove skupine usmenih predaja treba shvatiti vrlo uslovno i vrlo široko, ipak upravo mogućnost da u ovim predajama prepoznamo makar i blijede tragove nekog davnašnjeg u historiji potvrđenog događaja, predstavlja onu njihovu odliku koja je često bila presudna da se historijskim predajama u nauci o usmenoj književnosti posvećivala znatna pažnja. Historijske predaje shvatane su kao usmena historija naroda koji ih je iznjedrio i one su u suštini predstavljale odraz historijske zbilje onako kako ju je kao dio naslijeđene tradicije poimao, pamtio i prenosio običan čovjek,.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 12
  • Page Range: 257-263
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian