Reviews Cover Image

Osvrti i prikazi
Reviews

Author(s): Svetlana Bajić, Aiša Softić, Lada Buturović
Subject(s): Review
Published by: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: XII Međunarodni kongres Međunarodnog društva za proučavanje narodnih priča (International Society for Folk Narrative Research), 26-31 juli 1998. Göttingen, Njemačka Ljiljana Beljkašić-Hadžidedić, Bošnjačka nošnja na Bjelašnici, Bosanski kulturni centar, 1999. Mevlida Serdarević i Ajnija Omanić, Bošnjačka kultura ponašanja Svjetlost, Sarajevo, 2000. Hajrudin Hadžić Hadžija, Tradicionalne bošnjačke igre i njihova veza sa običajima. Bosanski kulturni centar, Sarajevo 1999.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 48-49
  • Page Range: 303-313
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian