- Cover Image

Konferenca e parë shkencore kushtuar terminologjisë shqipe
-

Author(s): Vilma Proko-Jazexshiu, Agron Duro
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Albania ; Albanian Language ;scientific conference ; Latin terminology

Summary/Abstract: Konferenca e parë shkencore për terminologjinë me temë Gjendja dhe zhvillimi i terminologjisë shqipe - Probleme e detyra i zhvilloi punimet në Tiranë më 19 qershor 2009. Kjo konferencë u organizua nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike në Tiranë dhe me institucione të tjera të shkencës e të arsimit të lartë. Për herë të parë në historinë e gjuhësisë shqiptare, gjuhëtarë, terminologë e studiues, specialistë të fushave të ndryshme të dijes (të fushës së psikologjisë, të së drejtës, të ekonomisë etj.) kumtuan e diskutuan së bashku në një konferencë të tillë kushtuar problemeve të gjuhës, të shkencës e të teknikës

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-04
  • Page Range: 007-011
  • Page Count: 5
  • Language: Albanian