- Cover Image
  • Price 2.50 €

Leksiku terminologjik si problem gjuhësor dhe kombëtar
-

Author(s): Emil Lafe
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Albanian Lexicon ; Albanian terminology Albanian Literature; Albania ; national linguistic Problem ; Leksiku terminologjik ; problem gjuhësor dhe kombëtar

Summary/Abstract: 1. Para disa ditësh dy kryeministra shqiptarë, i Republikës së Shqipërisë dhe i Republikës së Kosovës, u takuan për të festuar së bashku hapjen e njërit prej dy tuneleve të Kalimashit në rrugën e re moderne që do të lidhë së shpejti Shqipërinë me Kosovën. I pari e quajti këtë rrugë autostradë, i dyti e quajti autorrugë, siç thuhet rëndom në Kosovë, krahas emërtimit tjetër autoban që përdoret më fort në ligjërimin e folur. Zgjodha këtë shembull për të treguar se këtu kemi të bëjmë jo vetëm me një problem thjesht gjuhësor, por edhe me një problem kombëtar: kjo rrugë e re, që pritet t’i afrojë më shumë Shqiptarët, a do të quhet ndryshe këtej dhe andej qafës së Morinit? Shembuj dallimesh në leksikun terminologjik ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës ka jo pak1.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-04
  • Page Range: 029-036
  • Page Count: 8
  • Language: Albanian