Memories of Second Lieutenant Bronisław Trybus
soldier of the 1st Polish Armored Division Cover Image

Wspomnienie o podporuczniku Bronisławie Trybusie żołnierzu 1. Polskiej Dywizji Pancernej
Memories of Second Lieutenant Bronisław Trybus soldier of the 1st Polish Armored Division

Author(s): Łukasz Mazur
Subject(s): History, Social history
Published by: Wydawnictwo Naukowe PIGONIANUM
Keywords: Bronisław Trybus; gen. Stanisław Maczek; 1. Polska Dywizja Pancerna; Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie; Bred; Leopoldsburg (Belgia); Centralne Archiwum Wojskowe
  • Issue Year: 6/2023
  • Issue No: 6
  • Page Range: 215-220
  • Page Count: 6
  • Language: Polish