Flat and Home as cultural and social non-obviousness Cover Image

Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna
Flat and Home as cultural and social non-obviousness

Author(s): Łucja Lange, Inga B. Kuźma, Hanna Gill-Piątek, Paulina Tota, Marcin Obijalski, Zofia Garus, Magdalena Zaręba, Krystyna Dorsz, Agnieszka Sikora, Łukasz Mazur, Tomasz Majda, Adam Ploszka, Magdalena Sobas, Dagmara Bobak, Agnieszka Jędrulok, Beata Kudlińska-Wodo, Beata Siemieniako, Anna Bokszczanin, Barbara Zmaczyńska, Andrzej Kacprzak, Roland Łukasiewicz, Paulina Cichoń, Sebastian Latocha, Oksana Hałatyn-Burda
Contributor(s): Inga B. Kuźma (Editor), Łucja Lange (Editor)
Subject(s): Anthropology, Philosophy, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Fine Arts / Performing Arts, Psychology, Architecture, Constitutional Law, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Ethics / Practical Philosophy, Aesthetics, Social Philosophy, Sociology, Sociology of Art, EU-Legislation
Published by: LangeL — Łucja Lange
Keywords: bezdomność; bezmieszkaniowość; prawo do mieszkania; prawo lokatorskie; rewitalizacja;

  • Print-ISBN-13: 978-83-939114-3-1
  • Page Count: 363
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish