Treaty Establishing Constitution for Europe Cover Image

Zmluva zakladajúca ústavu pre Európu
Treaty Establishing Constitution for Europe

Author(s): Aneta Világi
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: V posledných rokoch je s problematikou inštitucionálnej reformy EÚ spätý osud dokumentu, známeho pod názvom Zmluva zakladajúca ústavu pre Európu1. Zatiaľ, čo rok 2005, pokiaľ ide o spomínaný dokument, bol rokom ratifikácie, rok 2006 bol charakterizovaný iným prívlastkom: rok reflexie. Ratifikácia nedopadla z pohľadu ústavnej zmluvy najlepšie. Odmietli ju občania hneď dvoch členských krajín vo všeľudovom hlasovaní. Ani obdobie reflexie však neskončilo o nič lepšie – nevymyslelo sa nič nové a zatiaľ neexistuje prijateľné riešenie z „konštitučnej krízy“. A tak si Európska únia svoj inštitucionálny „balvan“ tlačí pred sebou aj v roku 2007.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 23-28
  • Page Count: 6
  • Language: Slovak