Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Reviews

Author(s): Roman Dziergwa, Marek Mikołajczyk, Olaf Bergmann, Michał Białkowski, Marek Andrzejewski, Bogdan Koszel
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Andrzej Kobus, My i oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo -Wschodniej lat 80. XX wieku. Kontakty, współpraca, podobieństwa (omów. Michal Bialkowski) Aleksander Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej (omów. Marek Mikolajczyk) Piotr Brzeziński, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945-1990. Szkice biograficzne (omów. Marek Andrzejewski) Sebastian Wojciechowski i Anna Potyrała (red.), Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania i zagrożenia (omów. Bogdan Koszel) Kornelia Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (omów. Roman Dziergwa) Biblioteka Ślężańska: 1. Joanna Smereka, Kościół św. Jakuba w Sobótce; 2. Moritz Sadebeck, Góra Ślęża i jej okolice; 3. Wojciech Kunicki, Joanna Smereka (red.), Ślężańskie Światy; 4. Gottfried Heinrich Burghart, Podróż na Górę Ślężę; 5. Wojciech Kunicki (red.), Od patriotyzmu do nacjonalizmu. Rok 1813 w Sobótce i jego rola w świadomości narodowej Niemców (omów. Hubert Orlowski) Christian Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS (omów. Olaf Bergmann)

  • Issue Year: 352/2014
  • Issue No: 03
  • Page Range: 279-304
  • Page Count: 26
  • Language: Polish