GERMAN SECONDARY PREPOSITIONS AND THEIR TRANSLATIONAL EQUIVALENTS IN BOSNIAN LANGUAGE Cover Image

NJEMAČKE SEKUNDARNE PREPOZICIJE I NJIHOVI PRIJEVODNI EKVIVALENTI U BOSANSKOM JEZIKU
GERMAN SECONDARY PREPOSITIONS AND THEIR TRANSLATIONAL EQUIVALENTS IN BOSNIAN LANGUAGE

Author(s): Anisa Trbonja–Omanić
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: primarne prepozicije; sekundarne prepozicije; gramatika zavisnosti; gramatikalizacija

Summary/Abstract: Ovaj rad jeste kratki prikaz dužeg istraživanja i bavljenja prepozicijama, tačnije, sekundarnim prepozicijama u njemačkom jeziku. Ovdje se ukratko spominju njihova značenja i semantičke razlike u upotrebi, te njihovo porijeklo, da bi se konačno naveli njihovi prijevodni ekvivalenti u b/h/s jeziku.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 05
  • Page Range: 201-213
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian