Chapter 2: Specifics of mythological and magical semiosis Cover Image
  • Price 2.50 €

2. peatükk: Mütoloogilise ja maagilise semioosi spetsiifika
Chapter 2: Specifics of mythological and magical semiosis

Author(s): Peet Lepik
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS

Summary/Abstract: 2.1. Põhiterminid Maagia mõiste vasturääkivad käsitlusviisid (mitte ainult Lotmani töödes) eeldavad selle mõiste süstemaatilisemat vaatlemist.1 Lotmani poolt visandatud skeemi aluseks võttes konstrueeritakse siin ‘maagia’ märgiloomelise mõistena — seega kooskõlas kriteeriumidega, mis võiksid olla aluseks ka intellekti teiste algoritmide semiootilisel interpreteerimisel. Kontseptuaalne skeem, millest lähtutakse, saab esialgse sõnastuse rakendatuna maagia ja antiteesi analüüsil. 4. ja 5. peatükis peaks see skeem omandama süstemaatilisema ja argumenteerituma ilme deduktiivselt konstrueeritud mudelina. Autor tunnistab, et maagia kui siinse analüüsi näidisaine valik oli väga subjektiivne — selle inspireeris, nagu eessõnas öeldud, Lotmani intrigeeriv idee käsitada maagiat intellektuaalse “instrumendina”. Antiteesi valik teiseks näidisaineks tulenes juba hoopis ratsionaalsematest kaalutlustest (millest lähemalt 3. peatükis).

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 06
  • Page Range: 33-52
  • Page Count: 20
  • Language: Estonian