Chapter 4: The uniqueness and universality of magic in culture Cover Image
  • Price 4.50 €

4. peatükk: Maagia unikaalsus ja universaalsus kultuuris
Chapter 4: The uniqueness and universality of magic in culture

Author(s): Peet Lepik
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: Tartu Ülikooli Kirjastus

Summary/Abstract: 4.1. Vaatepunkt ja ülesanded Ettekujutus maagilise ja teadusliku diskursuse vastastikku pöördvõrdelisest arenguloogikast uusaegses maailmas on olnud petlik. Allpool selgub, et seda tõsiasja on mõneti kombanud psühholoogid, kulturoloogid, filosoofid ja keeleteadlased. Juri Lotman on maagilisust analüüsinud kui kommunikatsioonilist algoritmi, millel on universaalne kultuuriline algupära ja spetsiifiline semiootiline struktuur. Neljandas peatükis asetatakse maagia avaramasse interpretatsioonilisse ja metodoloogilisse konteksti, et sellega luua alus intellekti algoritmide kui terviksüsteemi kirjeldamiseks. Püütakse rekonstrueerida olulised strukturalistlikud ja fenomenoloogiast inspireeritud lähtekohad, millele Lotmani semiootilised vaated maagiast (ja ühtlasi ka teistest universaalidest) toetuvad.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 06
  • Page Range: 81-129
  • Page Count: 49
  • Language: Estonian