Chapter 5: Universal forms of the reproductivity of intellect Cover Image
  • Price 3.90 €

5. peatükk: Intellekti reproduktiivsuse universaalsetest vormidest Juri Lotmani semiootika valguses
Chapter 5: Universal forms of the reproductivity of intellect

Author(s): Peet Lepik
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: Tartu Ülikooli Kirjastus

Summary/Abstract: 5.1. Reproduktiivsuse terminoloogiline liigendamine Käsitlus reproduktiivsuse vormidest lähtub Juri Lotmani ja Tartu–Moskva märgiteadusliku koolkonna kultuuritüpoloogilise analüüsi traditsioonist ja taotleb rekonstrueerida, aga ka täiendada J. Lotmani poolt “Loengutes” visandatud, kuid välja arendamata jäänud ideid intellekti semiootiliste algoritmide süsteemist. Mitmed mõisted, mida J. Lotman implitsiitselt kasutas, said eksplitsiitse kuju hoopis hiljem. See puudutab kõigepealt intellekti mõistet. Osutagem siin veel kord intellekti kolmele universaalsele põhioperatsioonile, milleks on suutelisus: esiteks, salvestada ja vahendada informatsiooni (intellektil on kommunikatsiooni- ja mälumehhanismid). Intellekt valdab keelt ja on võimeline moodustama reeglipäraseid teateid; teiseks, teostada algoritmiseeritud operatsioone, et neid teateid reeglipäraselt teisendada; kolmandaks, moodustada uusi teateid. (Lotman 1978: 3)

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 06
  • Page Range: 130-197
  • Page Count: 68
  • Language: Estonian