Chapter 1: Universals in connection with the interpretation of magic in Juri Lotman’s semiotics  Cover Image
  • Price 4.50 €

1. peatükk: Universaalid Juri Lotmani maagiakäsituses
Chapter 1: Universals in connection with the interpretation of magic in Juri Lotman’s semiotics

Author(s): Peet Lepik
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: Tartu Ülikooli Kirjastus

Summary/Abstract: 1.1. Universaalide interpreteerimise lähtekohad Sissejuhatavalt tuleks heita valgust nendele lähtekohtadele, mis olid aluseks Juri Lotmani universaalide-otsingu esimesele etapile. Kitsamaks eesmärgiks on hinnata nende lähtekohtade rakendamist maagia interpreteerimise näitel. Selle ülesande muudavad huvipakkuvaks kolm seika. Esiteks, Juri Lotmanil on maagia kohta kaks kontseptuaalset skeemi, millest üks valmis 1967. aastal (edaspidi Mg1; vt Lisa, lk 216–218), teine (Mg2) ilmus aga neliteist aastat hiljem (Lotman 1993a [1981]) ja selles sisalduv maagia interpretatsioon erineb märgatavalt Mg1-st; teiseks, Mg1 on kultuuri universalistliku tõlgendamise esimesi katseid Juri Lotmani semiootikas ja kolmandaks, Mg1 ei ole kunagi trükivalgust näinud.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 06
  • Page Range: 18-32
  • Page Count: 15
  • Language: Estonian