The memory of "Solidarity"? Cover Image

Pamięć o „Solidarności”?
The memory of "Solidarity"?

Author(s): Bogdan Szlachta
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Przed trzydziestoma laty wydarzyło się coś niezwykłego: przygięci biedą, poddani bezgranicznej niemal kontroli, świadomi uwikłania politycznego rządzących w ich kraju, doświadczający nawet bycia w ideologicznej nadrzeczywistości Polacy na chwilę podnieśli głowy. Świadomi roli Kościoła rzymskiego, którego zwierzchnik także pochodził przecież z ich kraju i który w tym kraju pozostawał w pewnym zakresie niezależny, poparli robotników strajkujących głównie na Wybrzeżu, odzyskując nadzieję na powrót do rzeczywistości mimo ideologii zapowiadającej odzyskanie człowieczeństwa przez każdą jednostkę: dostrzegli, że zapowiedź ta nie została spełniona, być może zdali sobie sprawę z tego, iż spełniona być nie może i zaczęli wraz z robotnikami wołać nade wszystko o potrzebę poszanowania elementarnej godności każdego człowieka, o to, by każdy mógł w sposób bardziej wolny, swobodny, może nawet w pełni niepodległy wyrażać swoje poglądy.

  • Issue Year: 7/2010
  • Issue No: 14
  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode