From the editor of "Politea" Cover Image

Od redakcji czasopisma „Politeja”
From the editor of "Politea"

Author(s): Bogdan Szlachta
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego pismo otrzymuje Czytelnik już po raz osiemnasty, jest osobliwą jednostką najstarszego uniwersytetu działającego na ziemiach polskich; jednostką grupującą badaczy o rozmaitych zainteresowaniach, uprawiających różne dyscypliny w ramach dwóch dziedzin: nauk humanistycznych i nauk społecznych.

  • Issue Year: 8/2011
  • Issue No: 18
  • Page Range: 5-7
  • Page Count: 3
  • Language: Polish