Annotations Cover Image

Anotace
Annotations

Author(s): Richard Pavlovič, Jiří Křesťan, Radek Slabotínský, Jakub Janda
Subject(s): Review
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro soudobé dějiny

Summary/Abstract: JARKOVSKÁ, Lucie: Odplata, či spravedlnost? Mimořádné lidové soudy 1945–1948 na Královéhradecku. Praha, Prostor 2008,+ 368 s. MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr: Dunkerque 1944–1945: Ztráty Československé obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 576 s. MATĚJKA, Zdeněk: Povolání diplomat aneb Jak jsem pomáhal rozpouštět Varšavskou smlouvu. Plzeň, Aleš Čeněk 2007, 214 s. MIKULE, Vladimír – SUCHÁNEK, Radovan (ed.): Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha, ASPI – Wolters Kluwer 2009, 344 s. SOKOLOVIČ, Peter: Hlinkova garda 1938–1945. Bratislava, Ústav pamäti národa 2009, 560 s. ŠTVERÁK, František: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992): Základní informace o ústředníchorgánech a biografi cké údaje o vedoucích představitelích strany. Praha, Národní archiv 2010, 442 s.

  • Issue Year: XVIII/2011
  • Issue No: 03
  • Page Range: 514-524
  • Page Count: 11
  • Language: Czech