Radivoje Mladenović, Pronouns in the speeches of the southwestern part of Kosovo and Metohija. Monographs, Belgrade (Institute for Serbian Language SANU), 2010, 12, p. 472. Cover Image

Радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије. — Монографије, Београд (Институт за српски језик САНУ), 2010, 12, стр. 472.
Radivoje Mladenović, Pronouns in the speeches of the southwestern part of Kosovo and Metohija. Monographs, Belgrade (Institute for Serbian Language SANU), 2010, 12, p. 472.

Author(s): Slobodan Remetić
Subject(s): Morphology, South Slavic Languages
Published by: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
Keywords: pronouns;kosovo and Metohija;serbian language;
  • Issue Year: 58/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 673-681
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian