The Romanian Army and the elites in the whirlwind of 1919-1920. A meritorious scientific endeavor Cover Image

Armata Română și elitele în vâltoarea anilor 1919-1920. Un demers științific meritoriu
The Romanian Army and the elites in the whirlwind of 1919-1920. A meritorious scientific endeavor

Author(s): Ion Giurcă
Subject(s): Military history, Book-Review
Published by: INFOSFERA - Revista de studii de securitate si Informații pentru Apărare
Keywords: -

Summary/Abstract: -

  • Issue Year: XIII/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-100
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian