Characteristics of the approach to work of representatives of the generation Z – work in the system of young values. Part 1 Cover Image

Charakterystyka podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z – praca w systemie wartości młodych. Cz. 1
Characteristics of the approach to work of representatives of the generation Z – work in the system of young values. Part 1

Author(s): Daniel Kukla, Marta Nowacka
Subject(s): Education
Published by: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Keywords: pokolenie Z; wartości; praca; postawy; przedsiębiorczość;

Summary/Abstract: Opracowanie stanowi część pierwszą charakterystyki podejścia do pracy wybranej grupy przedstawicieli pokolenia Z. Próba owej charakterystyki dokonana została w oparciu o analizę literatury przedmiotu, badań wtórnych oraz badań własnych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące wartości cenionych przez młodzież z pokolenia Z. Wskazano również, jakie miejsce w systemie wartości badanej grupy respondentów zajmuje praca zawodowa.

  • Issue Year: 106/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 120-130
  • Page Count: 11
  • Language: Polish