Culture and Society: Journal of Social Research Cover Image

Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas
Culture and Society: Journal of Social Research

Publishing House: Vytauto Didžiojo Universitetas
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2029-4573
Online-ISSN: 2335-8777
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/I
 • Issue No. 2/I
 • Issue No. 1/II
 • Issue No. 2/II
 • Issue No. 3/II
 • Issue No. 1/III
 • Issue No. 2/III
 • Issue No. 1/IV
 • Issue No. 2/IV
 • Issue No. 1/V
 • Issue No. 2/V
 • Issue No. 3/V
 • Issue No. 1/VI
 • Issue No. 1/VII
 • Issue No. 2/VII
 • Issue No. 1/VIII
 • Issue No. 2/VIII
 • Issue No. 1/IX
 • Issue No. 2/IX
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 1/13
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

CULTURE AND SOCIETY. Journal of Social Research is a peer-reviewed social research journal founded in 2009 at Vytautas Magnus University, Lithuania. It presents interdisciplinary empirical and theoretical scholarship in social sciences. The journal welcomes contributions from a wide range of relevant fields, inclu ding sociology, social work, anthropology, gender studies, media and communication studies. Using diverse methodologies, articles in Culture and Society explore a variety of topics related to globalization, identity politics in contemporary world, social welfare and multiculturalism. Contributions in both Lithuanian and English are welcome. The journal is published twice a year.

KULTŪRA IR VISUOMENĖ. Socialinių tyrimų žurnalas – referuojamas socialinių tyrimų žurnalas, įkurtas 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete. Žurnalas pateikia tarpdisciplinius empirinius ir teorinius socialinius tyrimus. Čia spausdinami įvairių akademinių disciplinų, tarp jų – sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, lyčių ir komunikacijos studijų straipsniai. Naudojantis skirtingomis metodologijomis, „Kultūroje ir visuomenėje“ analizuojamos temos, susijusios su tapatybių politika, globalizacija, socialine gerove, multikultūralizmu. Žurnale spausdinami straipsniai
lietuvių ir anglų kalbomis. Žurnalas išeina du kartus per metus.