Studies in Law and Economics Cover Image

Studia Prawno-Ekonomiczne
Studies in Law and Economics

Publishing House: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0081-6841
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 75
 • Issue No. 76
 • Issue No. 77
 • Issue No. 78
 • Issue No. 79
 • Issue No. 80
 • Issue No. 81
 • Issue No. 82
 • Issue No. 83
 • Issue No. 84
 • Issue No. 85
 • Issue No. 86
 • Issue No. 87
 • Issue No. 88
 • Issue No. 89
 • Issue No. 91/1
 • Issue No. 91/2
 • Issue No. 92
 • Issue No. 93
 • Issue No. 94
 • Issue No. 95
 • Issue No. 96
 • Issue No. 97
 • Issue No. 100
 • Issue No. 101
 • Issue No. 98
 • Issue No. 99
 • Issue No. 102
 • Issue No. 103
 • Issue No. 104
 • Issue No. 105
 • Issue No. 106
 • Issue No. 107
 • Issue No. 108
 • Issue No. 109
 • Issue No. 110
 • Issue No. 111
 • Issue No. 112
 • Issue No. 113
 • Issue No. 114
 • Issue No. 115
 • Issue No. 116
 • Issue No. 117
 • Issue No. 118
 • Issue No. 119
 • Issue No. 120
 • Issue No. 121
 • Issue No. 122
 • Issue No. 123
 • Issue No. 124
 • Issue No. 125
 • Issue No. 126
 • Issue No. 127
 • Issue No. 128
 • Issue No. 129
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.