Poliarchia Cover Image

Poliarchia
Poliarchia

Publishing House: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.
Subject(s): Politics / Political Sciences
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2300-4584
Online-ISSN: 2392-1218
Status: Ceased Publication

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 1 (01)
 • Issue No. 1 (02)
 • Issue No. 2 (03)
 • Issue No. 1 (04)
 • Issue No. 2 (05)
 • Issue No. 1 (06)
 • Issue No. 2 (07)
 • Issue No. 1 (08)
 • Issue No. 2 (09)
 • Issue No. 1 (10)
 • Issue No. 2 (11)
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Dynamika współczesnego świata stwarza zarówno wielkie pole do popisu, jak i poważne wyzwanie dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Nieprzypadkowo pojęcie „interdyscyplinarności" stało się kluczowe w kontekście badań nad państwem, społeczeństwem i stosunkami międzynarodowymi. Jak najściślejsza współpraca badaczy z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych jest koniecznością.

Do niej właśnie odwołuje się nazwa naszego czasopisma, zaczerpnięta z prac Roberta Dahla. Oznacza ona formę ustroju opartą na wieloaspektowym pluralizmie, inkluzywności, wolności słowa i dostępności do różnorodnej informacji. Jest to katalog wartości konstytuujących nasze pismo i towarzyszącą mu interdyscyplinarną współpracę.

Utworzony w 2000 roku Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostka zróżnicowana i obdarzona wielkim potencjałem badawczym, jest naturalnym miejscem do tego rodzaju refleksji.

Celem i ambicją pisma jest stworzenie forum współpracy i wymiany poglądów w środowisku młodych naukowców prowadzących badania w ramach dyscyplin nauk o polityce i kulturoznawstwa, a także dyscyplin pokrewnych. Łamy "Poliarchii" stwarzają możliwość rozwijania się młodych badaczy i przygotowują ich do dalszej kariery naukowej.