Studies in the Philosophy of Law Cover Image

Studies in the Philosophy of Law
Studies in the Philosophy of Law

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Philosophy
Frequency: irregular and other
Status: Ceased Publication

  • 2010
  • Issue No. 5
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Poszczególne tomy serii Studies in the Philosophy of Law zawierają artyukuły teoretyków i filozofów prawa pracujących w kraju i za granicą.