Vocational Education: Research and Reality Cover Image

Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos
Vocational Education: Research and Reality

Publishing House: Vytauto Didžiojo Universitetas
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1392-6241
Status: Ceased Publication

 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 04
 • Issue No. 05
 • Issue No. 06
 • Issue No. 07
 • Issue No. 08
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Profesiniam rengimui skirti žurnalai išeina beveik visose Vakarų Europos šalyse. Lietuvoje tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys. Spartėjanti mokslo ir veiklos pasaulio integracija yra svarbiausia priežastis, skatinanti mokslininkus ir politikus skirti vis didesnį dėmesį profesiniam rengimui, kurio paskirtis – atsakyti į sudėtingus šiuolaikinės visuomenės keliamus klausimus. Šis žurnalas – tai Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centro ilgamečio mokslinio bendradarbiavimo su daugelio Vakarų Europos šalių rezultatas. Todėl neatsitiktinai žurnalo redakcinę kolegiją sudaro tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių profesinio rengimo srities mokslininkai. Žurnale pateikiama įvairių šalių profesinio rengimo patirtis atveria plačias galimybes tarptautinei mokslinei diskusijai. Moksliniai straipsniai spausdinami ne tik lietuvių, bet ir anglų arba vokiečių kalbomis su išsamiomis santraukomis į Lietuvių arba vieną iš Europos Sąjungos šalių kalbą ir tai sukuria perspektyvų precedentą kūrybiškam skirtingos įvairių šalių profesinio rengimo patirties, tradicijų ir teorijų perėmimui. Žurnalas neapsiriboja vien tik mokslinėmis diskusijomis. Profesinio rengimo realijų dalyje skaitytojas ras leidinių – knygų, monografijų, vadovėlių – pristatymus, recenzijas, tyrimų rezultatų apibūdinimą, statistinę medžiagą, informaciją apie kitų šalių profesinio rengimo patirtį bei inovacijas. Vocational education and training journals have been published in all the countries of West Europe. In Lithuania, it is the first publication of this kind. Increasing world integration of science and activity has been the main factor that caused scientists and politicians to devote more attention to vocational education and training which aims at responding to complicated questions raised by contemporary society. This Journal has appeared as the result of a long-term co-operation between the Centre for Vocational Education and training at Vytautas Magnus University and many countries from West Europe, firstly, Hohenheim University, Germany. Therefore, even six vocational education and training scientists from foreign countries are the members of the editorial board of the Journal. One of the major dispositions of the editorial board is to devote equal amount of space in the Journal for both - Lithuanian and foreign authors - and this will open wide perspectives for international scientific discussion. The fact that scientific articles will be printed in three languages, Lithuanian, English and German, creates a prospective scientific precedent to creatively adopt different vocational education and training experience, traditions and theories. The Journal will not limit itself to scientific discussions. In the vocational education and training column the reader will find presentations of the newest publications - books, monographs, textbooks, descriptions of the research findings, reviews, statistical material, information about the experience and innovations in vocational education and training in other countries. The thematic range is expected to satisfy everyone who is interested in vocational education and training -teachers/trainers of vocational education and training institutions, their heads, higher school teachers, students preparing for work in the vocational education and training system, doctoral students, social partners, office workers, connected with vocational education and training, and policy makers. We expect that the broad and open scienti