Źródła humanistyki europejskiej. Iuvenilia Philologorum Cracoviensium Cover Image

Źródła humanistyki europejskiej. Iuvenilia Philologorum Cracoviensium
Źródła humanistyki europejskiej. Iuvenilia Philologorum Cracoviensium

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Literary Texts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2080-5802
Status: Ceased Publication

 • 2011
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • Issue No. 3
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Różnorodność kultur narodów europejskich zachwyca. Jak znaleźć wspólne ich źródło? Odpowiedź dają przedstawiciele ponad dwudziestu filologii, młodzi doktoranci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stąd tytuł serii - Iuvenilia Philologorum Cracoviensium. Seria ma na celu uwypuklenie etapów rozwoju humanistyki europejskiej. Założeniem autorów było stworzenie nici porozumienia pomiędzy różnymi dziedzinami filologicznymi, a spoiwem tym łączącym różnorodne, nieraz bardzo odległe filologiczne światy, ma być szeroko rozumiana idea humanizmu.