Public Management Cover Image

Zarządzanie Publiczne
Public Management

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1896-0200
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/15
 • Issue No. 4/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 3/19
 • Issue No. 4/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 3/23
 • Issue No. 4/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 3/27
 • Issue No. 4/28
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 2/30
 • Issue No. 3/31
 • Issue No. 4/32
 • Issue No. 1/33
 • Issue No. 2/34
 • Issue No. 3/35
 • Issue No. 4/36
 • Issue No. 1/37
 • Issue No. 2/38
 • Issue No. 3/39
 • Issue No. 4/40
 • Issue No. 1/41
 • Issue No. 2/42
 • Issue No. 3/43
 • Issue No. 4/44
 • Issue No. 1/45
 • Issue No. 2/46
 • Issue No. 3/47
 • Issue No. 4/48
 • Issue No. 1/49
 • Issue No. 2/50
 • Issue No. 3/51
 • Issue No. 4/52
 • Issue No. 1/53
 • Issue No. 2/54
 • Issue No. 3/55
 • Issue No. 4/56
 • Issue No. 1-2/57
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym – aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne zostaną w równym stopniu wzięte pod uwagę.