Social Sciences Forum Cover Image

Forum Nauk Społecznych
Social Sciences Forum

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2956-6029
Status: Active

  • 2023
  • Issue No. 1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Forum Nauk Społecznych" jest czasopismem naukowym, które powstało na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku. Jego celem jest publikowanie oryginalnych artykułów, w których poruszane są najważniejsze kwestie nurtujące badaczy w naukach społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i empirycznym. Teksty naukowe dotyczą istotnych problemów badawczych z zakresu następujących dyscyplin: pedagogika, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia oraz nauki o bezpieczeństwie.

Toggle Accessibility Mode