Studies and Work of the Collegium of Management and Finance Cover Image

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
Studies and Work of the Collegium of Management and Finance

Publishing House: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Subject(s): Economy
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 1234-8872
Online-ISSN: 2657-5620
Status: Active

 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 183
 • Issue No. 184
 • Issue No. 185
 • Issue No. 186
 • Issue No. 187
 • Issue No. 188
 • Issue No. 189
 • Issue No. 190
 • Issue No. 191
 • Issue No. 192
 • Issue No. 193
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

W Kolegium Zarządzania i Finansów już od 1993 roku ukazują się cyklicznie zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów".

Zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium.

Prezentowane w zeszytach materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie przedstawiane artykuły zamieszczone otrzymały pozytywne recenzje.