Wielogłos Cover Image

Wielogłos
Wielogłos

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Literary Texts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1897-1962
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 05+06
 • Issue No. 07+08
 • Issue No. 09
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
 • Issue No. 30
 • Issue No. 31
 • Issue No. 32
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
 • Issue No. 38
 • Issue No. Special
 • Issue No. 39
 • Issue No. 40
 • Issue No. 41
 • Issue No. 42
 • Issue No. 43
 • Issue No. 44
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
 • Issue No. 47
 • Issue No. 48
 • Issue No. 49
 • Issue No. 50
 • Issue No. 51
 • Issue No. 52
 • Issue No. 53
 • Issue No. 54
 • Issue No. 55
 • Issue No. 56
 • Issue No. 57
 • Issue No. 58
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Wielogłos” Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest czasopismem poświęconym problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych Until 2011 „Wielogłos” has been published as semi-annual. From 2013 the journal appears as annual publication.