Evaluation of Lithuanian Tax System Effectiveness Cover Image

Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas
Evaluation of Lithuanian Tax System Effectiveness

Author(s): Inga Koncevičienė, Martynas Prievelis
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Mokesčių sistema; Lafero kreivė; Pridėtinės vertės mokestis; Gyventojų pajamų mokestis Tax system; Laffer curve; Value added tax; Income tax

Summary/Abstract: Pasikeitus ekonominei Lietuvos situacijai mokesčių sistemos efektyvumas tapo itin reikšmingas. Straipsnyje išskiriami esminiai mokestinės bazės tarifų pakeitimai ir pristatomi mokesčių naštos bei biudžeto mokestinių pajamų priklausomybės tyrimo rezultatai. Darbe analizuota Lafero kreivės dinamika 2007 - 2011 m. laikotarpiu parodė, jog Lietuvoje bendra, PVM ir GPM kreivės balansavo leistinoje zonoje. Changes of the economic situation in Lithuania were a reason for the importance of a tax system effectiveness. The essential changes of the tax base are revealed in the paper as well as the analysis results of the tax burden and state budget income revenues dependence. Dynamics of the Laffer curve during the period 2007 – 2011 in Lithuania has shown that general, VAT and income tax curves were in the optimal zone.

  • Issue Year: 6/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 13-27
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian