Central European Political Studies Cover Image

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Central European Political Studies

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Politics / Political Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1731-7517
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) ukazuje się regularnie od 2003 roku. Periodyk wydawany jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Czasopismo jest punktowane. Aktualna liczba punktów za artykuł – 8. Wszystkie teksty publikowane w czasopiśmie są recenzowane. Na jego łamach artykuły i recenzje publikują badacze z Polski i zagranicy. Artykuły zamieszczane są zarówno w języku polskim, jak i ojczystych językach autorów zagranicznych. Każdy artykuł w języku polskim opatrzony jest angielskim streszczeniem, a tekst obcojęzyczny – polskim. Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej. Zakres tematyczny – słowa kluczowe: Politologia, nauki o polityce, nauki o mediach, systemy polityczne, systemy partyjne, kultura polityczna, ideologie polityczne, komunikowanie polityczne, integracja europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, myśl polityczna, stosunki międzynarodowe, Unia Europejska, samorząd terytorialny.