Acta Sueco-Polonica Cover Image

Acta Sueco-Polonica
Acta Sueco-Polonica

Publishing House: Uniwersytet SWPS
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1104-3431
Status: Ceased Publication

  • 2020
  • Issue No. 22
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Acta Sueco-Polonica” to czasopismo naukowe założone 1993 roku w na Uniwersytecie w Uppsali, a 2006 r. wydawane przez naszą uczelnię. Tematyka obejmuje najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka i historii oraz prezentuje dokonania badawcze w tym zakresie powstałe w Skandynawii, Polsce i Europie.

Czasopismo naukowe Acta Sueco-Polonica założyli w roku 1993 uczestnicy seminarium kultury i historii Polski, istniejącego na Uniwersytecie Uppsalskim w ramach Centrum Badania Wieloetniczności (Centrum för multietnisk forskning). Redaktorem naczelnym czasopisma oraz wydawanej równolegle serii książkowej był od chwili ich powstania profesor Uniwersytetu Uppsalskiego Andrzej Nils Uggla.

W dniu 17 marca 2006 roku, w czasie uroczystej inauguracji działania Instytutu Filologii Skandynawskiej w SWPS w Warszawie (obecnie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie), profesor Uggla przekazał zarówno czasopismo, jak serię książkową, naszej uczelni, co przyjęliśmy z wielką wdzięcznością. Od numeru 14 poczynając, Acta Sueco-Polonica oraz seria książkowa ukazują się zatem w Warszawie.