Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1427-9665
Online-ISSN: 2449-6820
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2020
 • 2022
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Acta Uiniversitatis Lodziensis Folia Germanica is a scientific journal of the Institute of German Philology at the University of Lodz. The editor-in-chief is Dr. Witold Sadziński. The first issue of the magazine appeared in 1997. Regularly, the magazine has been published since 2009 (year’s issue). The magazine publishes articles primarily in the field of linguistics as well as literary studies and broadly understood cultural studies and reviews. Folia Germanica has 6 points on the Ministerial List B.

Folia Germanica (Acta Universitatis Lodziensis) ukazuje się od roku 1997  i „jest kontynuatorem wcześniejszych serii, w ramach których ukazywały się publikacje łódzkie, jak np. Folia Litteraria czy Folia Linguistica” (z Przedmowy  do tomu 1.). Jest pismem naukowym Katedry Językoznawstwa Niemieckiego  i Stosowanego oraz Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Początkowo Zeszyty ukazywały się w nieregularnych, 2- lub 3-letnich, odstępach czasowych i nie posiadały jednoznacznego zawężenia tematycznego. Tomy 1-3 powstały pod redakcją profesorów Krzysztofa A. Kuczyńskiego (RN) oraz Romana Sadzińskiego (zastępca RN). W tym czasie sekretarzem Redakcji była dr Irena Bartoszewska. Redaktorem Naczelnym tomów 4-10 jest prof. zw. dr hab. Roman Sadziński, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego  i Stosowanego, a zastępcą prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, kierownik Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (do numeru 7 funkcję sekretarza Redakcji pełni dr Dorota Wesołowska). W 2007 i 2008 roku  z inicjatywy dr. Witolda Sadzińskiego w ramach Folia Germanica ukazują się tomy jubileuszowe poświęcone kolejno 60. rocznicom urodzin profesorów Romana Sadzińskiego oraz Zenona Weigta. Od tego czasu Folia Germanica ukazuje się regularnie w odstępach rocznych  ze sprecyzowaną tematyką danego tomu.