Upper Silesian Sociological Studies. New Series Cover Image

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
Upper Silesian Sociological Studies. New Series

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Sociology
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0072-5013
Online-ISSN: 2353-9658
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:

 

 • Prezentacja wyników badań socjologicznych: teoretycznych i empirycznych w różnych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem problemów Górnego Śląska.
 • Publikowanie opracowań, których celem jest krytyczne omówienie literatury, stanu badań, sformułowanie potrzeb badawczych.
 • Stworzenie swoistego zaplecza bibliograficznego którego zadaniem będzie gromadzenie bazy danych zawierających publikacje, ale także informacje o konferencjach, projektach badawczych, raportach - związanych tematycznie ze „Śląskiem jako problemem socjologicznym” . 
 • Inicjowanie i publikowanie opracowań syntetycznych obejmujących szersze dziedziny wiedzy socjologicznej i segmenty życia społecznego.
 • Międzyinstytucjonalna  integracja „śląskiego”  środowiska socjologicznego poprzez publikacje wyników badań naukowych i wymianę informacji we współpracy ze środowiskami krajowymi i zagranicznymi.
 • Stworzenie płaszczyzny dla publikacji interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi czy gospodarczymi problemami Śląska. W szczególnym stopniu dotyczy to między innymi współpracy z kulturoznawcami, politologami, etnologami czy historykami, zwłaszcza historii XIX i XX wieku.
 •  „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk społecznych i  humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.