International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture Cover Image

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture

Publishing House: Univeristeti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë
Subject(s): History, Social Sciences, Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2521-3679
Online-ISSN: 2521-3687
Status: Active

  • 2017
  • 2018
  • Issue No. 35
  • Issue No. 36
  • Issue No. 37/1
  • Issue No. 37/2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}