Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Philology
Frequency: 1 issues
ISSN: 1505-9065
Status: Active

  • 2017
  • Issue No. 12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica | Wydawnictwo UŁ Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica sięga końca lat 70. XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. W przeciągu kilkunastu lat opublikowano dziewięć, zazwyczaj tematycznych tomów.