Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Philology
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1505-9065
Online-ISSN: 2449-8831
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17/1
 • Issue No. 17/2
 • Issue No. 18
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica | Wydawnictwo UŁ Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica sięga końca lat 70. XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. W przeciągu kilkunastu lat opublikowano dziewięć, zazwyczaj tematycznych tomów.