Literature Specialist Works Cover Image

Prace Literaturoznawcze
Literature Specialist Works

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2353-5164
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Powstało z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest próbą nawiązania do podobnych działań prowadzonych na olsztyńskiej polonistyce w kolejnych dekadach ubiegłego wieku. W latach 70. literaturoznawcy mieli możliwość publikacji swoich osiągnięć naukowych na łamach „Prac Naukowo-Badawczych Zakładu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie”. W latach 90. prof. Andrzej Staniszewski zainicjował wydawanie periodyku „Zeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne”. Prezentowały one dokonania badawcze literaturoznawców i językoznawców naszej polonistyki. Od 1997 roku językoznawcy mają własne forum wymiany doświadczeń, czasopismo „Prace Językoznawcze”, ukazujące się do dzisiaj.

„PRACE LITERATUROZNAWCZE””
To naukowy rocznik informujący na bieżąco o badaniach nad literaturą polską lub obcą w różnorodnych kontekstach: historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, kulturowym oraz antropologicznym. Włącza się w nurt współczesnej krytyki literackiej i teatralnej, uczestniczy w dyskusji na temat dawnej a także współczesnej kultury literackiej, literatury regionu Warmii i Mazur, literatury popularnej, wykorzystując współczesne metodologie literaturoznawcze.

Toggle Accessibility Mode