Andrzej Wojnach, Film animowany. Sztuka czy biznes?, Wydawnictwo Wojciech
Marzec, Warszawa 2017, ss. 328. Cover Image

Andrzej Wojnach, Film animowany. Sztuka czy biznes?, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2017, ss. 328.
Andrzej Wojnach, Film animowany. Sztuka czy biznes?, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2017, ss. 328.

Author(s): Adam Błaszczok
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 6
  • Page Range: 306-309
  • Page Count: 3
  • Language: Polish