International Journal of Legal Studies (IJOLS) Cover Image

International Journal of Legal Studies (IJOLS)
International Journal of Legal Studies (IJOLS)

Publishing House: Międzynarodowy Instytut Innowacji "Nauka - Edukacja - Rozwój"
Subject(s): History of Law, Criminal Law, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, Law on Economics, Philosophy of Law, EU-Legislation, Sociology of Law
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2543-7097
Online-ISSN: 2544-9478
Status: Active

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Międzynarodowe Czasopismo Naukowe pt. International Journal of Legal Studies ( IJOLS ) o numerze ISSN 2543-7097 to międzynarodowe czasopismo naukowe poświęcone dziedzinie nauk prawnych. Zespół redakcyjny i naukowy składa się z przedstawicieli nauk prawnych takich międzynarodowych jednostek naukowych jak m.in. (Polska, Słowacja, Bułgaria, Ukraina, Włochy, Kanada, USA). Wydawcą jest Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka – Edukacja – Rozwój» w Warszawie. Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku (w czerwcu i grudniu). Artykuły są poddawane recenzjom naukowym.