Łódź Ethnographic Studies Cover Image

Łódzkie Studia Etnograficzne
Łódź Ethnographic Studies

Publishing House: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Subject(s): Anthropology, Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0076-0382
Online-ISSN: 2450-5544
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/54
 • Issue No. 1/55
 • Issue No. 1/56
 • Issue No. 1/57
 • Issue No. 1/58
 • Issue No. 1/59
 • Issue No. 1/60
 • Issue No. 1/61
 • Issue No. 1/62
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

The idea behind the “ŁSE” journal is to address recent developments in contemporary ethnology (anthropology) and to combine theory with practice. The journal contributes to current ethnologically grounded discussion on culture in its diverse aspects and meanings (theoretical, analytical, diagnostic and practical). Field studies and individually collected empirical data constitute the foundation of all submissions to the “ŁSE”. All manuscripts demonstrate therefore empirical research findings and present theoretical discourse circled around problems investigated by contemporary anthropologists. Since 2015 each ŁSE volume has been focused around a single and distinctive topic. It allows for presenting multiple perspectives and approaches by authors who use diverse methodologies, research designs, analytical tools and represent different theoretical backgrounds.

Specyfikę „ŁSE” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu. Dlatego podstawą prezentowanej tu antropologii najczęściej są „studia w terenie” i materiał empiryczny pozyskany w trakcie samodzielnych badań terenowych. Teksty zaś przedstawiają wyniki aktualnie prowadzonych badań empirycznych i rozważania teoretyczne dotyczące problematyki zajmującej antropologów. Od 2015 roku przyjęto praktykę wydawania tomów profilowanych tematycznie. Taka formuła pozwala na wielostronne przedstawienie konkretnego tematu przez autorów reprezentujących różne stanowiska metodologiczne, stosujących różne narzędzia badawcze, odmiennie czytających i interpretujących współczesną kulturową rzeczywistość.