Studia Anglica Cover Image

Studia Anglica
Studia Anglica

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Subject(s): History, Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2299-2111
Status: Ceased Publication

  • 2016
  • 2017
  • Issue No. 6/222
  • Issue No. 7/226
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica powstało w roku 2011 z inicjatywy wicedyrektora Instytutu Neofilologii Mariusza Misztala.

Studia Anglica publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin studiów anglistycznych, w szczególności, w zakresie językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, przekładoznawstwa, literaturoznawstwa, a także kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Podstawowym celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.