Cyberpsychology. New perspectives in researching media and their users Cover Image

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników
Cyberpsychology. New perspectives in researching media and their users

Author(s): Agnieszka Ogonowska
Subject(s): Education, Psychology, Media studies, Communication studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Keywords: cyberpsychologia;psychologia mediów i komunikowania;badania nad użytkownikami mediów;medioznawstwo w perspektywie psychologicznej;cyberpsychology;psychology of media and communication;research on medi

Summary/Abstract: Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie genezy i kierunków rozwoju cyberpsychologii oraz jej związków z innymi dyscyplinami nauki, jak również wskazanie możliwości wykorzystania badań cyberpsychologicznych w studiach i analizach medioznawczych poświęconych nowym mediom oraz ich użytkownikom. Cyberpsychology. New perspectives in researching media and their users The aim of the article is a synthetic presentation of the origins and directions of development of cyberpsychology and its relationships with other disciplines of science, as well as the indication of the possibility of using cyberpsychological research in media studies and analyzes dedicated to new media and their users.

  • Issue Year: 10/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 5-18
  • Page Count: 14
  • Language: Polish